قیمت سرور خرید سرور قیمت سرور اچ پی قیمت رم سرور قیمت هارد سرور قیمت لپ تاپ قیمت لب تاب قیمت نوت بوک قیمت لپ تاپ ایسوس قیمت لپ تاپ لنوو قیمت لپ تاپ اچ پی قیمت لپ تاپ ایسر قیمت سوئیچ سیسکو قیمت مودم دی لینک قیمت مودم تی پی لینک لپ تاپ قیمت مادربرد قیمت یو پی اس فروش یو پی اس قیمت پرینتر قیمت دوربین مداربسته قیمت پرینترهای اچ پی دوربین مداربسته قیمت گوشی موبایل قیمت پاوربانک قیمت گوشی سامسونگ قیمت هارد اکسترنال قیمت هارد اس اس دی قیمت فلش مموری قیمت باتری لپ تاپ
سفارش تبلیغ
صبا

مفرد ،مثنی،جمع

مفرد ، مثنی ، جمع

 

مفرد

 

اسم مفرد : علامة خاصی ندارد و بر یک دلالت دارد .ل

مانند : کتاب ، تلمیذ ، شجرة

مثنی

اسم مثنی : اسمی که بر دو نفر دلالت می کند .

علامة مثنی : ان ِ ، ین ِ مانند : تلمیذان ِ – کتابین ِ

توجه : ان ِ در حالت رفعی به اسم اضافه می گردد ؛ یعنی آندسته از اسامیکه قراره ضمه ( ُ ) بگیرند اضافه می گردد .

مانند : جاء رجُلان ِ – ذهبت الطفلان ِ که دو کلمه رجلان و الطفلان ِ فاعل و مرفوع به الف هستند .

توجه : ین ِ در حالت نصبی و جری به اسم اضافه می شوند؛ یعنی آندسته از اسامیکه قراره مفعول و مجرور   شوند .

مانند : رایت ُ الطفلین ِ یا سلمتُ علی الطفلین ِ

توجه : حرف پیش از ( ین ِ ) کسره دار در حالتی که منصوب یا مجرور واقع شوند فتحه می گیرد .

مانند : شاهدت ُ المعلمَین ِ یا سلمتُ علی المعلمَین ِ

توجه : دو کلمه ( اب ، اخ ) از اسامی خمسه در حالت مثنی حرف واو به آخر آن دو اضافه می گردد .

مانند : اب که مثنی آن میشود ابوان یا کلمه اخ که مثنی آن میشود اَخوان

توجه : هر اسمی که آخر آن ( ان ) باشد مثنی نیست به کلمات زیر دقت کنید.

طیران ، جریان ، دوران ، سلطان ، حرمان ، غلیان ، غفران ، فرحان ، غضبان ، شبعان

جوعان ، ظمآن ، سلمان ، اسنان ، ادیان ، الوان ، احزان ، اغصان ، جیران ، نیران ، میزان ، غِلمان ، عیدان ، قرا ن، فرقان ...

توجه : (ن) مثنی در حالت اضافه حذف می گردد یعنی اگر مضاف مثنی باشد نون آن حذف می گردد .

مانند : کتابان + ک = کتاباک یا معلمان + المدارس = معلما المدارس

توجه : ( ین ) مثنی و جمع دارای یک قواعد می باشند که در قواعد جمع آورده میشود

توجه : صیغه های دوم شخص مثنی از افعال مضارع و اسم شبیه به یکدیگر هستند و راه تشخیص آنها از یکدیگر آشنایی با صرف افعال می باشد .

مانند : یضربان ِ و ضربان ِ یا کتابان و یکتبان ِ

نکته مهم : مثنی کلمه اخ میشود اَخوان یا اَخوین ِ اما جمع مکسر آن میشود اِخوانٌ یا اِخوةٌ – کلمه فتی که مثنی آن میشود فَتیان ِ یا فَتیین ِ که جمع مکسر آن میشود فِتیان ٌ

 

توجه : ترجمه اسم مثنی در زبان فارسی بصورت جمع فارسی عنوان می شود .

مانند : شجرتان ِ = درختها

جمع مذکر سالم

 

اسم جمع مذکر : بر بیش از دو نفر دلالت دارد

علامة جمع مذکر : ونَ ، ین َ مانند : معلمون َ ، مومنین َ

توجه : هر اسم مذکری با جمع مذکر سالم جمع بسته نمی شود بلکه باید یکی از دو مورد زیر باشد :

1- اسم علم (خاص) مذکر عاقل :محمد میشود محمدون یا محمدین – حامد میشود حامدون یا حامدین

2 _ صفت برای اسم علم مذکر عاقل : اسم فاعل ( مومن ) – اسم مفعول ( مظلوم )

صفت مشبهه ( کریم ) اسم مبالغه ( غفور ) اسم تفضیل ( اکبر) اسم منسوب

 ( هاشمی )

توجه : اسمهای مانند ( اخ و رجل ) بصورت جمع مکسر جمع بسته میشوند : اِخوان ، رجال

توجه : هر اسمی که مختوم با ون و ین است جمع مذکر سالم نیست به کلمات زیر دقت کنید .

محزون،مغبون،مجنون،مسکین ،مضامین، دواوین ،میزان،مجانین،مساکین، عیون

توجه : ( ن ) جمع در حالت مضاف واقع شدن حذف می گردد .

مانند : مومنون + المساجد = مومنو المساجد    معلمین + المدارس = معلمی المدارس

از آنجا که ( ین ِ ) مثنی مانند جمع میباشد با یکدیگر اشتباه نشوند که در حالت مضاف نون از آخرشان حذف می گردد

مانند : معلمین ِ المدارس یا معلمینَ المدارس = معلمی المدارس

 

جمع مونث سالم

 

علامة : ات ِ

با اضافه کردن علامة بالا به آخر اسم مفرد

مانند : مریم – مریمات ، فاطمة – فاطمات

توجه : اگر آخر اسم مفرد ( ة ) باشد آنرا حذف می کنیم .

مانند : فاطمة – فاطمات

توجه : اگر همزه زائد آخر اسم باشد آنرا به واو تبدیل می کنیم .

مانند : صحراء – صحراوات   یا خضزاء – خضراوات

 

به موارد زیر ات ِ اضافه می گردد

 

1- اسم های علم مونث : مریمات ، هندات

 حمزات 2- اسم های که در آخر خود علامة(ة) دارند : معاویات – فاطمات

3- مصدر هایی که پیش از سه حرف دارند اعم از ثلاثی مجرد ، مزید ، رباعی مجرد ، مزید

مانند : ثلاثی مجرد : جریان – جریانات ثلاثی مزید : اقدام – اقدامات

رباعی مجرد : زلزال – زلزالات رباعی مزید : تزلزل – تزلزلات

4- برخی اسمهای غیر عربی : تلیفون، دولار،تومان،کیلو،کیلومتر،غرام، ...

توجه : به کلمات زیر دقت کنید جمع مکسر می باشند:

اموات جمع میت – اصوات جمع صوت – اوقات جمع وقت – ابیات جمع بیت – اقوات جمع قوت

 

جمع مکسر

 

سماعی ( شنیدنی ) هستند و قانون خاصی ندارند

مانند : منازل ، مساجد ، رجال ، قوانین ، موارد

برخی کلمات که دارای دو جمع مکسر هستند :

خادم ( خدّام ، خدمة ) – ماء ( میاه ، امواه ) – اخ ( اِخوان ، اِخوة ) – شاب ( شبّان ، شباب ) – حجر ( حجارة ، احجار ) – قائد ( قوّاد ، قادة ) – برّ ( بررة ، ابرار ) – کافر ( کفّار ، کفرة ) – حمار ( حمیر ، حُمُر ) – طالب ( طلبة ، طلّاب )

توجه : برخی جمع های مکسر با وزن فِعال اشتباه نشود .

مانند : جِبال ، جِمال ، حِبال = جَبل ، جَمل ، حَبل

قِتال مصدر قاتلَ ، دِفاع مصدر دافعَ ، جِهاد مصدر جاهدَ ...

توجه : به این لغات دقت شود جمع مکسر نیستند .

خروف ( گوسفند ) ، عُروج – سجود ، مناخ ( آب و هوا ) عنوان ...

 

  

 


» نظر